Chicago Entrepreneurship (Chicago, Illinois) - Mona Anita Olsen, Ph.D.